Félreértett Biblia

Mix Online - Félreértett Biblia - Nyomtatható változat

főoldal - Vélemény
Regös István | 2014. 03. 01. 8:00:16
Félreértett Biblia Dehogyis szeretnék én Bibliamagyarázati órát tartani egy kiválóan képzett miniszterelnöknek. Nem mintha rám tartozna, de egész pontosan úgysem tudom megállapítani, hogy melyik vallás történetét kedveli, mert időnként hol itt, hol ott, hol ilyen, hol olyan templomban tűnik fel.
Persze ez még szimpatikus lehetne, hiszen azt bizonyítaná, hogy hisz az egy Istenben, a szeretetben, legyen az katolikus, református, evangélikus vagy éppen zsidó. A gond csak ezzel a húsvéttal van, mert nemrég azt írta, ráadásul válaszként a Mazsihisz kérdéseire, hogy ugyan már halasszuk el ezt a vitát húsvét után, amikor is mindenki megtisztult. 


Na, most mi itt a helyzet?

Mert, mint tudjuk, húsvétkor a Biblia szerint kereszthalált szenvedett Jézus Krisztus feltámadt. Mert hogy ki is volt Jézus Krisztus? A Biblia, a történelem úgy tartja, hogy annak ellenére, hogy Isten fia, egy nagyon kedves zsidó család nevelte fel. Ha minden igaz, akkor a szeplőtlenül fogantatott Mária anyjaként nevelte a kis Jézust, és az ács József, a férj, apaként gondoskodott róla. Persze, csak, ha így igaz. Nem voltunk ott. Elég régen volt. És csak félve merem ide írni, hogy ezek szerint úgy tűnik, mintha Jézus zsidó lett volna. Vagy nem? Vagy Mária és József sem volt zsidó, vagy már mit tudom én, senki, vagy mindenki? És botladozom itt a Bibliatörténetben, de úgy emlékszem tanulmányaimból, hogy a kereszténységet is elsősorban egy János hirdette, akit mintha, már megint nem vagyok biztos a dolgomban, Keresztelő Szent Jánosnak hívnak. Az azonban tény, hogy a Római Birodalom helytartója, Pontius Pilatus felajánlotta a zsidóknak, hogy választhatnak, kit büntessen meg Róma Jézust vagy Barrabást. És megint csak azt mondja a fáma, hogy a tömeg Barrabásra gondolt, mégis Jézust kiáltott. 


Na jó, de mi lesz itthon?

Ez az a pont a világtörténelemben, amikor a zsidókra vetült a szörnyű árnyék, hogy istengyilkosok, még akkor is, amikor a római pribékek keresztre feszítették Jézust a latrokkal. Szóval nem hiszem, hogy a zsidók épp saját ünnepüknek tekintenék a húsvétot. Bár az egyistenhittel nincs probléma, keresztény, katolikus, zsidó kultúrában, csak Jézus megítélésében akadnak több ezer éves problémák. Ezért volt döbbenetes, hogy a miniszterelnök azokra a kérdésekre, úgy mint: „Mi lesz a tervezett náci megszállási emlékművel?”, „Mi lesz a sorsok háza szerepe és sorsa?” valamint egy nemrég kinevezett, számomra lényegtelen történeti intézet igazgatójával. Csak ezeket nem szeretné a Mazsihisz, a magyar zsidóság vezető képviselője, és mint kiderült, a magyar lakosság nagy része sem, és csak azt kérték a miniszterelnöktől, ha már minden őtőle függ, változtasson egyszemélyben. Az érdemi válasz helyett azonban érkezett ez bibliai magyarázat, amivel sokra nem megy a világ. Hacsak nem maga a miniszterelnök fog megtisztulni a húsvét szent ünnepén. Hacsak nem ő maga fog ráébredni arra, hogy az alvezérei ma már a negyvenes évek hangján szólalnak meg. Egyikük egyenesen félreérthetetlenül megfenyegette azokat a magyarokat, akik véletlenül, vagy önként akarattal zsidó vallásúak. Azt mondta, ha nem is szó szerint, hogy aggódik az évszázadok óta jól működő magyar-zsidó kapcsolatokért, mert ezt a zsidó szervezetek képviselői veszélyeztetik. Na, ez az, ami dermesztő! Mert nincs zsidó és magyar kérdés, de van magyar és magyar kérdés. És szerencsére a magyarságnak mindig helyén volt a szíve. Ami pedig a zavartalan együttélést illeti, azt legalábbis árnyalja a sok-sok pogrom az évszázadok alatt, hogy kiemelten említsük a Holokausztban elpusztult sok százezer magyart, akik mellesleg a történelem folytán éppen zsidó vallásúnak születtek. És nem mondta, hogy a magyar keresztények, vagy a magyar buddhisták nevében beszél, hanem a magyarok nevében, a zsidóságról szólt. Ebből mintha az tűnne ki, hogy aki keresztény, az automatikusan magyar, aki zsidó, az először zsidó, és csak aztán magyar. Ha ezt Isten fia hallaná, ő lenne az első, aki úgy kergetné ki az ilyen beszédűeket a politika templomából, az országházból, mint annak idején a kufárokkal tette. 


Úgy emlékszem, hogy az állampolgárság nem vallás

Mert Franciaországban franciák élnek, és van köztük többféle vallású állampolgár. Köztük sok iszlámista, keresztény, vagy éppen zsidó. De még Olaszországban is így van, sőt Izraelben is. Izraelben talán szám szerint több katolikus templom van, mint zsinagóga. Indiában is őrzik a keresztény vallást. És sem Franciaországban, sem Svájcban, sem Olaszországban nem vallás szerint rangsorolnak, hanem született vagy vállalt állampolgárság alapján. És nem rangsorolnak, csak felsorolnak. Van francia, van olasz, van spanyol, akik között akad katolikus, református vagy éppen zsidó. És a társadalmi kérdés, a társadalmi probléma nem vallások között feszül. Tisztelt fő- és alvezérek! Ne felejtsék el Churchill szavait. Az antiszemitizmus Auschwitz után nem ugyanazt jelenti, mint Auschwitz előtt.